TERMES D’US

La finalitat d’aquest lloc web de EM (Ecoparc del Mediterrani, S.A.) es la de facilitar el coneixement als usuaris de les activitats i dels serveis que presta l’empresa e informació general de la mateixa.


EM es reserva la facultat d'efectuar en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació, estructura i presentació de la seva web.


L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació del fet que EM no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmenta’t accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en l’esmenta’t web.


Tot el material contingut en aquest lloc web te tots els drets reservats i és propietat de EM (Ecoparc del Mediterrani, S.A.).  El seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució; per a això és necessari el consentiment previ per escrit de EM.Tornar a inici